Przeglądaj obiekty (razem 5)

  • Etykiety: spichrz drewniany

PAE_MO_0101_01.jpg
mapa ukazuje materiały i konstrukcje ścian spichrzy ; zawarto na niej następujące informacje: Wsie, w których stwierdzono występowanie lub tradycje występowania spichrzy o konstrukcji ścian: 1 - zrębowej, 2 - zrębowej polepionej od zewnątrz warstwą…

PAE_MO_0097_01.jpg
mapa ukazuje występowanie głównych typów spichrzów chłopskich ; zawarto na niej następujące informacje: I. Spichrze drewniane, zrębowe, parterowe. A. Spichrze wąskofrontowe prostokątne. 1 - ustawione bezpośrednio na ziemi lub na kamieniach…

PAE_MO_0065_01.jpg
mapa ukazuje występowanie spichrzy zrębowych, parterowych, szerokofrontowych, prostokątnych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Stojące bezpośrednio na ziemi względnie na kamiennych węgielnych o dachu dwu lub czterookapowym. 1 - bez…

PAE_MO_0064_01.jpg
mapa ukazuje występowanie spichrzy zrębowych o podstawie zbliżonej do kwadratu ; zawarto na niej następujące informacje: A. Parterowe, stojące bezpośrednio na ziemi lub na kamieniach węgielnych o dachu piramidalnym względnie czterookapowym, krytym…

PAE_MO_0063_01.jpg
mapa ukazuje występowanie spichrzy zrębowych, parterowych, wąskofrontowych, prostokątnych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Stojące bezpośrednio na ziemi lub na kamieniach węgielnych o dachu dwuokapowym. 1 - bez podcienia, 2 - z podcieniem…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2