Przeglądaj obiekty (razem 12)

  • Etykiety: socha

PAE_MO_0079_01.jpg
mapa ukazuje występowanie nazw grządzieli przy sosze dwupolicowej ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - "grządziel", "gźundziel", "góunjel", "grondziel", "grzundziel", "grundziel", "grąziołka", "gżątka", "grządka", 2 - "rogacz", "rogac",…

PAE_MO_0078_01.jpg
mapa ukazuje występowanie nazw odkładnic przy sosze dwupolicowej ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - "odkładnica", "odkładnice", "odkłady", "uodkładnicki", "uodkładki", 2 - "police", "połycy", "palice", "palica", "policze", 4 - "krojek",…

PAE_MO_0075_01.jpg
mapa ukazuje występowanie nazw płaskich wideł u sochy dwupolicowej ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - "socha", "rosocha", "rosochy", 2 - "widły", "widełki", "widełka", "ziady", 3 - "płocha", 4 - "spary", "spory", "szpary", 5 - "łupa", 6 -…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - I, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje występowanie różnych nazw radeł ; zawarto na niej następujące informacje: A. Nazwy typu "radło" oznaczają narzędzia. 1 - radło do samodzielnej orki, 2 - do podorywki lub orki po pługu lub sosze, 3 - "radło", "redło", "rydło" oznacza…

PAE_MO_0080_01.jpg
mapa ukazuje występowanie nazw rękojeści przy sosze dwupolicowej ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - "rączka", "rączki", "rącki", "roncki", "ruczka", "ruczki", "rukowiście", "rękojeście", "rukowiśćki", "rękojeści", "rękowiście",…

PAE_MO_0076_01.jpg
mapa ukazuje występowanie nazw sośników przy drewnianej sosze dwupolicowej ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - "sośnik"", "sosnik", "sosznik", "sośnice", "suszniki", "suszynki", 2 - "rogi", "narogi", "naróg", "narohy", 3 - "lemisz",…

PAE_MO_0077_01.jpg
mapa ukazuje występowanie nazw więzi łączącej widły sochy z grządzielą ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - "podpałek", "podpałok", 2 - "uzergis", 3 - "podyjma", "podymka", "podyma", 4 - "podwój", 5 - "wić", 6 - "uź", "uś", 7 - "orc", "urc",…

PAE_MO_0021_01.jpg
mapa ukazuje proces zaniku soch ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - stwierdzono zanik używania soch w okresie 1860-1905, 2 - stwierdzono zanik używania soch w okresie 1905-1918, 3 - stwierdzono zanik używania soch w okresie 1918-1950, 4 -…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2