Przeglądaj obiekty (razem 13)

  • Etykiety: snop

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje nazwy stogów na tle ich form i funkcji ; zawarto na niej następujące informacje: A. Nazwy stogów, tj. kopic o kolistej podstawie. 1 - "stóg", "stożek", 2 - "sterta", 3 - "bróg", 4 - "kopa", "kopniak". B. Zasięgi form i funkcji stogów. 5…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje występowanie różnych odmian stogów ; zawarto na niej następujące informacje: A. Stogi wzmocnione pionową tyką. 1 - na zboże nie wymłócone w snopach lub na słomę, 2 - na siano. B. Brogi bez wzmocnionej tyki. 3 - na zboże nie wymłócone,…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje występowanie stert, ich funkcje i nazwy ; zawarto na niej następujące informacje: A. Stwierdzono występowanie stert, tj. zbioru snopów, słomy lub siana, o podstawie czworobocznej. 1 - w PGR-ach i gospodarstwach chłopskich, 2 - tylko w…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje zasięgi zabezpieczenia kopic żniwnych przed opadami oraz nazwy snopów nakrywających kopice ; zawarto na niej następujące informacje: A. Zwarte zasięgi zabezpieczenia kopic przed opadami. I. poziomo-krzyżowych. II. pionowo-dookolnych. 1 -…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje zasięgi kopic pionowo-rzędowych i ich nazwy ; zawarto na niej następujące informacje: A. Zwarte zasięgi kopic pionowo-rzędowych. 1 - stwierdzone od dawna, 2 - XIX-XX w., 3 - nie stwierdzono występowania kopic pionowo-rzędowych. B. Nazwy…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje zasięgi kopic pionowo-dookolnych i ich nazwy ; zawarto na niej następujące informacje: A. Zwarte zasięgi kopic pionowo-dookolnych. 1 - stwierdzone od dawna, 2 - od XIX-XX w., 3 - od II wojny światowej jako przeniesienia wraz z napływem…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje zasięgi kopic poziomo-krzyżowych i ich nazwy ; zawarto na niej następujące informacje: A. Zwarte zasięgi kopic poziomo-krzyżowych. 1 - stwierdzone od dawna, 2 - od XIX-XX w., 3 - od II wojny światowej jako przeniesienia wraz z napływem…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje zabezpieczanie kopic żniwnych przed deszczem ; zawarto na niej następujące informacje: A. Podstawowe odmiany nakrywania kopic poziomo-krzyżowych i pionowo-dookolnych dodatkowymi snopami. 1 - nakrywanie kopic jednym snopem, 1a - snop…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje rozpowszechnianie się kopic dookolnych ; zawarto na niej następujące informacje: Kopice dookolne pojawiły się. 1 - po II wojnie światowej i istniały w czasie badań (1955 r.), 2 - przed II wojna światową, 3 - przed I wojną światową, 4 -…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje występowanie i zanik kopic krzyżowych ; zawarto na niej następujące informacje: Stwierdzono występowanie kopic krzyżowych. 1 - w czasie badań w 1955 r., 2 - do II wojny światowej, 3 - do I wojny światowej, 4 - do końca XIX w., 5 - nie…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2