Przeglądaj obiekty (razem 3)

  • Etykiety: sierp półkolisty

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - I, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje występowanie różnych typów sierpów ; zawarto na niej następujące informacje: A. Występowanie sierpów ząbkowanych. 1 - półkolistych, 2 - elipsoidalnych. B. Występowanie sierpów gładkich. 3 - półkolistych, 4 - elipsoidalnych. C. Zasięgi…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - I, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje współzależność zasięgów różnych cech sierpa ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - strefa sierpa ząbkowanego, 2 - strefa sierpa gładkiego, 3 - zachodnia granica sierpów o elipsoidalnym kształcie, 4 - wschodnia granica sierpów…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - I, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje współzależność zasięgu różnych cech sierpa w zależności od jego funkcji ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - strefa, w obrębie której sierp jest jeszcze sporadycznie używany do żęcia zboża (obok kosy, kosiarki), 2 - strefa, w…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2