Przeglądaj obiekty (razem 10)

  • Etykiety: sień

PAE_MO_0668_01.pdf
mapa ukazuje praktykę, w której babka zakopuje łożysko w domu (poza izbą) lub je spala ; zawarto na niej następujące informacje: VI. Położna, „babka", „babiąca", akuszerka. Ich wybór, znaczenie oraz funkcja w ludowych zwyczajach i obrzędach…

PAE_F_27.25.VIII_363.59.15_01.jpg
fotografia przedstawia sień z kominemUwaga: Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 18 marca 1969

PAE_F_13.18.X_331.59.24_01.jpg
fotografia przedstawia sklepienie sieni w budynku mieszkalnymUwaga: Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje pieczątka "praca sezonowa" z datą czerwiec 1965

PAE_F_13.18.X_331.59.23_01.jpg
fotografia przedstawia sklepienie sieni w budynku mieszkalnymUwaga: Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje pieczątka "praca sezonowa" z datą czerwiec 1965

Alfabetyczny spis miejscowości stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje występowanie różnych nazw sieni ; zawarto na niej następujące informacje: A. Stwierdzono występowanie wyłącznie nazwy „sień” i pokrewne. 1 – „sień” i pokrewne. B. Oprócz nazw „sień” i pokrewnych, stwierdzono występowanie. 2 – „domk”,…

PAE_MO_0144_01.jpg
mapa ukazuje funkcje szerokich kominów ; zawarto na niej następujące informacje: A. We wnętrzu szerokiego komina. I. Występują i występowały. II. Pojawiły się. III. Zanikły. 1 - paleniska do gotowania, 2 - piece piekarskie, 3 - pomieszczenia…

PAE_MO_0143_01.jpg
mapa ukazuje usytuowanie szerokich kominów w sieni chałupy ; zawarto na niej następujące informacje: A. Stwierdzono występowanie szerokich kominów usytuowanych w ten sposób, że: 1 - przed i za kominem znajdują się dwie sienie z osobnymi wejściami z…

PAE_MO_0112_01.jpg
mapa ukazuje usytuowanie komory wydzielonej z pierwotnej sieni w chałupach symetrycznych dwuizbowych ; zawarto na niej następujące informacje: I. Występowały, lecz zaginęły w początkach XX w. II. Występują tylko w najstarszych chałupach. III.…

PAE_MO_0111_01.jpg
mapa ukazuje usytuowanie komory wydzielonej z pierwotnej sieni ; zawarto na niej następujące informacje: I. Występowały, lecz zaginęły w początkach XX w. II. Występują tylko w najstarszych chałupach. III. Występują powszechnie. IV. Przykładowe…

PAE_MO_0107_01.jpg
mapa ukazuje komory i izby usytuowane symetrycznie po obu stronach sieni ; zawarto na niej następujące informacje: I. Występowały, lecz zaginęły w początkach XX w. II. Występują tylko w najstarszych chałupach. III. Występują…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2