Przeglądaj obiekty (razem 20)

  • Etykiety: rodzina

PAE_MO_0770_01.pdf
mapa ukazuje osobę opłacającą koszty poczęstunku ; zawarto na niej następujące informacje: VIII. Odwiedzanie i obdarowywanie położnicy po połogu. 36. Zbadać, czy we wsi istnieje zwyczaj odwiedzania położnicy? k) Kto opłaca koszta “poczęstunku”:…

PAE_MO_0769_01.pdf
mapa ukazuje osobę pełniącą rolę gospodyni w czasie odwiedzin matki i dziecka ; zawarto na niej następujące informacje: VIII. Odwiedzanie i obdarowywanie położnicy po połogu. 36. Zbadać, czy we wsi istnieje zwyczaj odwiedzania położnicy? j) Kto w…

PAE_MO_0768_01.pdf
mapa ukazuje osobę pełniącą rolę gospodyni w czasie odwiedzin matki i dziecka ; zawarto na niej następujące informacje: VIII. Odwiedzanie i obdarowywanie położnicy po połogu. Zbadać, czy we wsi istnieje zwyczaj odwiedzania położnicy? j) Kto w czasie…

PAE_MO_0767_01.pdf
mapa ukazuje osobę pełniącą rolę gospodyni w czasie odwiedzin matki i dziecka ; zawarto na niej następujące informacje: VIII. Odwiedzanie i obdarowywanie położnicy po połogu. 36. Zbadać, czy we wsi istnieje zwyczaj odwiedzania położnicy? j) Kto w…

PAE_MO_0756_01.pdf
mapa ukazuje osoby odwiedzające położnicę ; zawarto na niej następujące informacje: VIII. Odwiedzanie i obdarowywanie położnicy po połogu. 36. Zbadać, czy we wsi istnieje zwyczaj odwiedzania położnicy? a) Kogo obowiązuje odwiedzanie…

PAE_MO_0710_01.pdf
mapa ukazuje zakaz zapraszania w kumy osób pechowych ; zawarto na niej następujące informacje: X. Kum, kuma, kumostwo, kumowanie w ludowych zwyczajach urodzinowych. 52. Czy istnieją zakazy względnie przeciw skazania zapraszania w kumy jakichś'…

PAE_MO_0709_01.pdf
mapa ukazuje zakaz zapraszania w kumy rodziny i osób znajdujących się w żałobie ; zawarto na niej następujące informacje: X. Kum, kuma, kumostwo, kumowanie w ludowych zwyczajach urodzinowych. 52. Czy istnieją zakazy względnie przeciw skazania…

PAE_MO_0705_01.pdf
mapa ukazuje osoby, którym grozi odmowa zaprosin w kumy ; zawarto na niej następujące informacje: X. Kum, kuma, kumostwo, kumowanie w ludowych zwyczajach urodzinowych. 49. Czy istnieje lub istniał zwyczajowy zakaz odmawiania "zaprosin w kumy"? Jeśli…

PAE_MO_0704_01.pdf
mapa ukazuje osoby zapraszające w kumy; zawarto na niej następujące informacje: X. Kum, kuma, kumostwo, kumowanie w ludowych zwyczajach urodzinowych. 48. Kto zaprasza w kumy? ojciec, matka, oboje? "babka", "babiąca", położna? Czy kto inny z rodziny?…

PAE_MO_0680_01.pdf
mapa ukazuje praktykę, w której babka lub inna osoba podaje matce dziecko do karmienia ; zawarto na niej następujące informacje: XI. Przeżytki dawnych obrzędów recepcyjnych (przyjęcie do piersi, pokrewieństwo mleczne) 63. Czy temu pierwszemu…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2