Przeglądaj obiekty (razem 36)

  • Etykiety: rodzice chrzestni

PAE_MO_0684_01.pdf
mapa ukazuje praktykę, w której babka prosi w kumy lub sama jest zapraszana na matkę chrzestną ; zawarto na niej następujące informacje: VI. Położna, „babka", „babiąca", akuszerka. Ich wybór, znaczenie oraz funkcja w ludowych zwyczajach i obrzędach…

PAE_MO_0685_01.pdf
mapa ukazuje funkcje pełnione przez babkę podczas chrztu ; zawarto na niej następujące informacje: Babka: 1 – kąpała i ubierała dziecko do chrztu, 2 – zwykle niosła dziecko do kościoła, 3 – niekiedy niosła dziecko do kościoła, 4 – podawała dziecko…

PAE_MO_0700_01.pdf
mapa ukazuje nazwy osób trzymających dziecko do chrztu ; zawarto na niej następujące informacje: X. Kum, kuma, kumostwo, kumowanie w ludowych zwyczajach urodzinowych. 44. Jak nazywają lub nazywali we wsi tych, którzy trzymają lub trzymali dziecko do…

PAE_MO_0701_01.pdf
mapa ukazuje inne nazwy osób trzymających dziecko do chrztu ; zawarto na niej następujące informacje: X. Kum, kuma, kumostwo, kumowanie w ludowych zwyczajach urodzinowych. 44. Jak nazywają lub nazywali we wsi tych, którzy trzymają lub trzymali…

PAE_MO_0702_01.pdf
mapa ukazuje formy zwracania się do siebie „kumów” ; zawarto na niej następujące informacje: X. Kum, kuma, kumostwo, kumowanie w ludowych zwyczajach urodzinowych 47. Jak odnoszą się do siebie "kmotry": per "ty", po imieniu, per "kumie", "kmotrze" lub…

PAE_MO_0703_01.pdf
mapa ukazuje formy zwracania się do siebie „kumów” ; zawarto na niej następujące informacje: X. Kum, kuma, kumostwo, kumowanie w ludowych zwyczajach urodzinowych 44. Jak odnoszą się do siebie "kmotry": per "ty", po imieniu, per "kumie", "kmotrze" lub…

PAE_MO_0704_01.pdf
mapa ukazuje osoby zapraszające w kumy; zawarto na niej następujące informacje: X. Kum, kuma, kumostwo, kumowanie w ludowych zwyczajach urodzinowych. 48. Kto zaprasza w kumy? ojciec, matka, oboje? "babka", "babiąca", położna? Czy kto inny z rodziny?…

PAE_MO_0705_01.pdf
mapa ukazuje osoby, którym grozi odmowa zaprosin w kumy ; zawarto na niej następujące informacje: X. Kum, kuma, kumostwo, kumowanie w ludowych zwyczajach urodzinowych. 49. Czy istnieje lub istniał zwyczajowy zakaz odmawiania "zaprosin w kumy"? Jeśli…

PAE_MO_0706_01.pdf
mapa ukazuje praktykę losowego wyboru kumów ; zawarto na niej następujące informacje: X. Kum, kuma, kumostwo, kumowanie w ludowych zwyczajach urodzinowych. 51. Czy w zwyczajach ludowych jest lub był znany bodaj ślad losowego wyboru kumów, a więc…

PAE_MO_0707_01.pdf
mapa ukazuje zakaz zapraszania narzeczeństwa i małżeństwa w kumy ; zawarto na niej następujące informacje: X. Kum, kuma, kumostwo, kumowanie w ludowych zwyczajach urodzinowych. 52. Czy istnieją zakazy względnie przeciwskazania zapraszania w kumy…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2