Przeglądaj obiekty (razem 21)

  • Etykiety: przetwórstwo produktów żywnościowych

PAE_MO_0279_01.jpg
mapa ukazuje sposoby formowania okrągłych bochenków chleba; zawarto na niej następujące informacje: Stwierdzono we wsi kształtowanie bochenków chleba. A. Bez użycia form. 1 – na stole, stolnicy, desce lub bezpośrednio na łopacie. B. W specjalnych…

PAE_MO_0282_01.jpg
mapa ukazuje zwyczaj podkładania liście pod chleb przy wypieku ; zawarto na niej następujące informacje: Stwierdzono wypiekanie chleba. a) jeszcze w czasie badań PAE, b) dawniej (tradycje jeszcze żywe). A. Na podłożonych liściach. 1 – kapusty, 2 –…

PAE_MO_0339_01.jpg
mapa ukazuje niezbożowe dodatki do ciasta chlebowego; zawarto na niej następujące informacje: A. Stwierdzono dodawanie do ciasta chlebowego, a) w okresie badań PAE, b) dawniej, jeszcze na początku XX w.- ziemniaków, 1 – gotowanych, tłuczonych, 2 –…

PAE_MO_0340_01.jpg
mapa ukazuje rodzaje mąki do wypieku chleba; zawarto na niej następujące informacje: A. Chleb wypiekano, a) w okresie badań PAE, b) dawniej, jeszcze na początku XX w.- z jednego rodzaju zboża, z mąki, 1 – żytniej, 2 – pszennej, 3 – jęczmiennej, 4 –…

PAE_MO_0341_01.jpg
mapa ukazuje zanikanie wypieku chleba w domu ; zawarto na niej następujące informacje: A. We wsi chleb wypiekają w domu, 1 – we wszystkich lub większości gospodarstw, 2 – tylko w niektórych gospodarstwach, 3 – tylko w niektórych gospodarstwach w…

PAE_MO_0362_01.jpg
mapa ukazuje reliktowe występowanie kadłubów do przechowywania ziarna ; zawarto na niej następujące informacje: A. Stwierdzono przechowywanie ziarna w drążonych kłodach drewnianych, a) w okresie międzywojennym, częściowo w okresie badań, b) dawniej,…

PAE_MO_0363_01.jpg
mapa ukazuje reliktowe przechowywanie ziarna w koszach plecionych za słomy lub korzeni ; zawarto na niej następujące informacje: A.  Stwierdzono przechowywanie ziarna w koszach, a) jeszcze po II wojnie światowej, b) jeszcze w 1 ćwierci XX wieku. 1 –…

PAE_MO_0364_01.jpg
mapa ukazuje typy skrzyń do przechowywania ziarna; zawarto na niej następujące informacje: Stwierdzono we wsi w latach 1920-1960. 1 – skrzynie słupkowe (odpowiednik konstrukcji sumikowo-łątkowej), 1a – z wiekiem płaskim, 1b – z wiekiem sarkofagowym,…

PAE_MO_0365_01.jpg
mapa ukazuje typy i nazwy skrzyń na ziarno; zawarto na niej następujące informacje: A. Typy pojemników drewnianych do przechowywania ziarna. 1 – zgeneralizowany zasięg reliktowego występowania pojemników  kłodowych (por. mapa 345), 2 –…

PAE_F_34.16.IX_1044.66.10_01.jpg
fotografia przedstawia słomiankę do przechowywania mąkiUwaga: Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 9 listopada 1968 oraz pieczątka "praca sezonowa" z datą październik 1968
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2