Przeglądaj obiekty (razem 8)

  • Etykiety: przechowywanie

PAE_MO_0362_01.jpg
mapa ukazuje reliktowe występowanie kadłubów do przechowywania ziarna ; zawarto na niej następujące informacje: A. Stwierdzono przechowywanie ziarna w drążonych kłodach drewnianych, a) w okresie międzywojennym, częściowo w okresie badań, b) dawniej,…

PAE_MO_0363_01.jpg
mapa ukazuje reliktowe przechowywanie ziarna w koszach plecionych za słomy lub korzeni ; zawarto na niej następujące informacje: A.  Stwierdzono przechowywanie ziarna w koszach, a) jeszcze po II wojnie światowej, b) jeszcze w 1 ćwierci XX wieku. 1 –…

PAE_MO_0364_01.jpg
mapa ukazuje typy skrzyń do przechowywania ziarna; zawarto na niej następujące informacje: Stwierdzono we wsi w latach 1920-1960. 1 – skrzynie słupkowe (odpowiednik konstrukcji sumikowo-łątkowej), 1a – z wiekiem płaskim, 1b – z wiekiem sarkofagowym,…

PAE_MO_0365_01.jpg
mapa ukazuje typy i nazwy skrzyń na ziarno; zawarto na niej następujące informacje: A. Typy pojemników drewnianych do przechowywania ziarna. 1 – zgeneralizowany zasięg reliktowego występowania pojemników  kłodowych (por. mapa 345), 2 –…

PAE_F_17.30.III_952.65.18_01.jpg
fotografia przedstawia dwa drewniane kadłubyUwaga:Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 17 grudnia 1968 oraz pieczątka "Archiwum Materiałów PAE" nr inw. 1765

PAE_F_18.16.XII_810.64.11_01.jpg
fotografia przedstawia wyplatany pojemnikUwaga: Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 18 stycznia 1968 oraz pieczątka "praca sezonowa" z datą styczeń 1969

PAE_F_25.34.XI_485.62.5_01.jpg
fotografia przedstawia drewnianą skrzynię na zbożeUwaga: Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje pieczątka "praca sezonowa" z datą luty 1967
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2