Przeglądaj obiekty (razem 11)

  • Etykiety: porywanie dzieci

PAE_MO_0689_01.pdf
mapa ukazuje występowanie wierzenia w porywanie lub zamianę dzieci przez demony ; zawarto na niej następujące informacje: XIII. Wątek opowiadań o porywaniu dziecka i podrzucaniu odmieńca. Zbadać czy we wsi znane jest opowiadanie, że w pewnych…

PAE_MO_0690_01.pdf
mapa ukazuje miejsce i czas porwania lub zamiany dziecka przez demony ; zawarto na niej następujące informacje:  XIII. Wątek opowiadań o porywaniu dziecka i podrzucaniu "odmieńca". Zbadać czy we wsi znane jest opowiadanie, że w pewnych…

PAE_MO_0691_01.pdf
mapa ukazuje miejsce porwania lub zamiany dziecka z przestrzeni oswojonej ; zawarto na niej następujące informacje: XIII. Wątek opowiadań o porywaniu dziecka i podrzucaniu "odmieńca". Zbadać czy we wsi znane jest opowiadanie, że w pewnych…

PAE_MO_0692_01.pdf
mapa ukazuje miejsce porwania lub zamiany dziecka z przestrzeni nieoswojonej ; zawarto na niej następujące informacje: XIII. Wątek opowiadań o porywaniu dziecka i podrzucaniu "odmieńca". 68. Zbadać czy we wsi znane jest opowiadanie, że w pewnych…

PAE_MO_0693_01.pdf
mapa ukazuje występowanie wierzenia, iż demon porywa lub zamienia dzieci pozostawione bez opieki ; zawarto na niej następujące informacje: XIII. Wątek opowiadań o porywaniu dziecka i podrzucaniu "odmieńca". 68. Zbadać czy we wsi znane jest…

PAE_MO_0694_01.pdf
mapa ukazuje okres lub wiek dziecka, kiedy może być porwane lub zamienione ; zawarto na niej następujące informacje: XIII. Wątek opowiadań o porywaniu dziecka i podrzucaniu "odmieńca". 69. W jakim okresie dzieciństwa zdarza się to np. tylko przed…

PAE_MO_0695_01.pdf
mapa ukazuje nazwy odmieńca ; zawarto na niej następujące informacje: XVI. Demony porywające, zamieniające dzieci. Stwierdzić czy w badanej wsi, czy w relacjach informatorów — porwaniu dziecka towarzyszyło podrzucenie dziecka demona? Jeśli tak — jak…

PAE_MO_0696_01.pdf
mapa ukazuje nazwy demona, którego funkcją główną jest porywanie lub odmienianie dzieci ; zawarto na niej następujące informacje: XIII. Wątek opowiadań o porywaniu dziecka i podrzucaniu "odmieńca". 70. Jak takiego demona, taką siłę nazywają? XVI.…

PAE_MO_0697_01.pdf
mapa ukazuje nazwy demona, którego funkcją główną jest porywanie lub odmienianie dzieci ; zawarto na niej następujące informacje: XIII. Wątek opowiadań o porywaniu dziecka i podrzucaniu "odmieńca". 70. Jak takiego demona, taką siłę nazywają? XVI.…

PAE_MO_0698_01.pdf
mapa ukazuje nazwy demona, którego funkcją poboczną jest porywanie lub odmienianie dzieci ; zawarto na niej następujące informacje: XIII. Wątek opowiadań o porywaniu dziecka i podrzucaniu "odmieńca". Jak takiego demona, taką siłę nazywają? XVI.…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2