Przeglądaj obiekty (razem 864)

  • Etykiety: nazwy gwarowe

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje nazwy włóków krokwiowych ciężkich i lekkich bez ławki ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – "włók" i nazwy pokrewne ("wołkun", "powołok", "swołok", "wołoczyła", "podwłoka", "wołosznik"), 2 - "smyk", 3 - "szlepa", "szlufa",…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje nazwy sań, włóków z ławką, jednopłozowych podkładek i dwukołowych wózków ; zawarto na niej następujące informacje: A. Nazwy krótkich (do 120 cm) sań włócznych do transportu narzędzi w pole. 1 - "sanie", "sanki" itp., 2 - "sanki bronne",…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje różne znaczenia słowa „krzyć się” ; zawarto na niej następujące informacje: Wsi, w których słowo "krzyć się" oznacza. 1 - wykruszanie się ziarna z kłosa, 2 - wyrastanie z jednego ziarna kilku kłosów, 3 - wsi, w których nie stwierdzono…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje nazwy gwarowe dawniej wysiewanych odmian żyta ; zawarto na niej następujące informacje: Wsi, w których używa się na określenie dawnych odmian żyta następujące nazwy. 1 - "proste", 2 - "zwyczajne", 3 - "stare", "starodawne",…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - II, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje występowanie nazwy kaszy z prosa ; zawarto na niej następujące informacje: występujące nazwy kaszy z prosa. 1 - jagły, jagła, jaglanka, 2 - jaglana kasza, jaglenna kasza, 3 - proso, prosianka, prosia kasza, prosian(n)a kasza, prośniana…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2