Przeglądaj obiekty (razem 4)

  • Etykiety: mur pruski

Alfabetyczny spis miejscowości stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje konstrukcje ścian chałup podcieniowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Ryglowe. 1 – ryglowe – gliniane, 2 – mur pruski, 3 – ryglowe bez bliższych określeń. B. Zrębowe o węgłach. 4 – na obłap, 5 – na rybi ogon z obciętymi…

PAE_MO_0213_01.jpg
mapa ukazuje występowanie budynków glino-bitych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Budownictwo o konstrukcji glino-bitej. 1 -  chałupy, 2 – stodoły (por. zeszyt II, mapa 102), 3 – stajnie i chlewy, 4 – chałupy, stodoły, stajnie, chlewy, 5 –…

PAE_MO_0212_01.jpg
mapa ukazuje występowanie budynków o konstrukcji ryglowej ;zawarto na niej następujące informacje: A. Budynki o ścianach ryglowych grodzone (polepione gliną lub nie). 1 – stodoły, 2 – stodoły i stajnie. Wypełnione gliną zmieszaną ze słomą, sieczką…

PAE_MO_0211_01.jpg
mapa ukazuje różne typy budownictwa drewnianego ; zawarto na niej następujące informacje: A. Budownictwo o konstrukcji zrębowej (węgłowej). 1 – chałupy, 2 – stodoły (por. zeszyt II, mapa 100), 3 – stajnie, chlewy lub inne pomieszczenia dla zwierząt,…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2