Przeglądaj obiekty (razem 5)

  • Etykiety: magia

PAE_MO_0458.pdf
mapa ukazuje magiczne działanie kwiatu paproci ; zawarto na niej następujące informacje: Co opowiadali o zakwitaniu paproci? Co się odkrywa przed znalazcą? Kwiat paproci: 1 – przynosi szczęście, 2 – bogactwo, 3 – wiedzę, 4 – pomaga w sprawach…

PAE_MO_0425.pdf
mapa ukazuje wpływ gwiazd na życie człowieka ; zawarto na niej następujące informacje: Czy można gwiazdy palcem pokazywać? Czym to grozi? 1 – pokazywanie palcem grozi śmiercią pokazującego, 2 – liczenie gwiazd grozi śmiercią liczącego, 3 – inne…

mapa ukazuje występowanie zakazu wykonywania czynności na progu ; zawarto na niej następujące informacje: Rąbiąc na progu: 1 – ucina się nogi biedzie, 2 – naraża się dom na uderzenie pioruna, 3 – sprowadza się chorobę, śmierć osoby rąbiącej lub…

mapa ukazuje szkodzące czynności magiczne związana z progiem ; zawarto na niej następujące informacje: Zakopywanie względnie umieszczanie pod progiem przedmiotów mających na celu sprowadzenie nieszczęścia: 1 – kołtuna, aby nieszczęście dotknęło…

mapa ukazuje próg w sporzących zabiegach magicznych ; zawarto na niej następujące informacje: Podkładanie lub zakopywanie przedmiotów mających zabezpieczyć bydło przed działaniem „złych mocy”. Zakopują lub podkładają pod próg: 1 – siekierę, aby…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2