Przeglądaj obiekty (razem 11)

  • Etykiety: kultywatory

PAE_F_29.23.XV_355.60.17_01.jpg
fotografia przedstawia bronęUwaga:Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 11 lutego 1969

PAE_F_29.23.XV_355.60.18_01.jpg
fotografia przedstawia bronęUwaga:Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 11 lutego 1969

PAE_F_29.23.XV_355.60.19_01.jpg
fotografia przedstawia bronęUwaga:Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 11 lutego 1969

PAE_F_10.24.V_418.61.1_01.jpg
fotografia przedstawia żelazne brony na sankachUwaga:Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje pieczątka "praca sezonowa" z datą styczeń 1967

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - I, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje formy bron beleczkowych ; zawarto na niej następujące informacje: Odmiany bron beleczkowych. A. Bezjarzemkowe. 1 – brony poprzeczno-słupkowe, 2 - brony podłużno-słupkowe. B. Podłużno-słupkowe jarzemkowe lub częściowo jarzemkowe (ze…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - I, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje reliktowe formy bron ; zawarto na niej następujące informacje: A. Czas pojawienia się bron beleczkowych. 1 - około 1880 r., 2 - około 1880 r. do 1910 r., 3 - wsi, w których gospodarstwa chłopskie nie posługiwały się bronami beleczkowymi…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - I, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje występowanie bron beleczkowych z zębami drewnianymi i żelaznymi przy końcu XIX w. ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – występowanie bron beleczkowych z zębami drewnianymi i żelaznymi, 2 - występowanie bron beleczkowych z zębami…

Sygnaturowy spis miejscowosci stalej sieci PAE - I, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje relikty bron laskowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Odmiany bron laskowych. 1 - o kształcie trapezowatym z pałąkiem. 2 - o kształcie prostokątnym bez pałąka, 3 - stwierdzono istnienie bron laskowych nieokreślonej odmiany,…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - I, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje reliktowe stosowanie gałęzi i wierzchołków drzew jako bron ; zawarto na niej następujące informacje: A. Gałęzi używano jako bron. 1 - sporadycznie w czasie badań 1953-1954, 2 - w XX w. do II wojny światowej, 3 - zanik nastąpił w drugiej…

PAE_F_30.19.VII_552.63.14_01.jpg
fotografia przedstawia drewnianą bronę laskowąUwaga:Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje pieczątka "praca sezonowa" za datą sierpień 1967
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2