Przeglądaj obiekty (razem 7)

  • Etykiety: kosa

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - I, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje rozmieszczenie formalnych cech kosy ; zawarto na niej następujące informacje: A. Sposoby łączenia kosy z drzewcem przy pomocy. 1 - pierścienia, 2 - śruby, 3 - zakrętki. B. Obszar występowania różnych kształtów rączki kosy. 4 - wschodnia…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - I, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje formy dodatkowych urządzeń kosy służących do odrzucania pokosu ; zawarto na niej następujące informacje: A. Występowanie dodatkowych urządzeń kosy służących do odrzucania pokosu. 1 - kabłąka bez osłony, 2 - kabłąka z osłoną, 3 - grabki,…

Sygnaturowy spis miejscowosci stalej sieci PAE - I, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje gwarowe nazwy grzbietu żelaznej części kosy ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – "pręt", 2 - "grzbiet", 3 - krzept", 4 - "plecy", 5 - "żebra", 6 - "obrąb", 7 - "obręcz", 8 - "wierzchowina", 9 - "łęk", 10 - "siekierz", 11 - wsi,…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - I, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje wypieranie sierpów przez kosy żniwne w XIX i XX w. ; zawarto na niej następujące informacje: A. Używanie kosy. 1 - do połowy XIX w., 2 - do końca XIX w., 3 - do końca I wojny światowej, 4 - do 1953 r. (do czasu badań). B. Wschodnie…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - I, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje zasięgi sierpa i kosy jako narzędzi żniwnych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Używanie sierpa jako narzędzia żniwnego. 1 - obok kosy, 2 - sporadycznie, 3 - jako narzędzia pomocniczego. B. Używanie kosy jako narzędzia…

PAE_F_10.18.I_1172.55.9_01.jpg
fotografia przedstawia kosęUwaga: Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania luty/marzec 1969 oraz pieczątka "praca sezonowa" z datą styczeń 1969

PAE_F_11.20.XIV_556.63.25_01.jpg
fotografia przedstawia grabki do kosyUwaga:Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 26 marca 1969
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2