Przeglądaj obiekty (razem 2)

  • Etykiety: kopica rzędowa

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje zasięgi kopic pionowo-rzędowych i ich nazwy ; zawarto na niej następujące informacje: A. Zwarte zasięgi kopic pionowo-rzędowych. 1 - stwierdzone od dawna, 2 - XIX-XX w., 3 - nie stwierdzono występowania kopic pionowo-rzędowych. B. Nazwy…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje rozmieszczenie odmian kopic rzędowych ; zawarto na niej następujące informacje: I - stwierdzono istnienie kopic rzędowych w 1955 r., II - istniały dawniej, ale zanikły. Kopice: 1 - dwurzędowe, 2 - trójrzędowe, 3 - czterorzędowe, 4 -…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2