Przeglądaj obiekty (razem 24)

  • Etykiety: konstrukcja sumikowo-łątkowa

PAE_MO_0101_01.jpg
mapa ukazuje materiały i konstrukcje ścian spichrzy ; zawarto na niej następujące informacje: Wsie, w których stwierdzono występowanie lub tradycje występowania spichrzy o konstrukcji ścian: 1 - zrębowej, 2 - zrębowej polepionej od zewnątrz warstwą…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje podstawowe konstrukcje ścian stodół ; zawarto na niej następujące informacje: Stodoły. 1 - zrębowe, 2 - sumikowo-łątkowe, 3 - konstrukcje ryglowe: szalowane, szachulcowe lub na mur pruski

Alfabetyczny spis miejscowosci stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje budownictwo sumikowo-łątkowe ; zawarto na niej następujące informacje: A. Chałupy o konstrukcji sumikowo-łątkowej. 1 – z okrąglaków, 2 – z półokrąglaków, 3 – z belek ciosanych. Zrębowe, z sienią o konstrukcji sumikowo-łątkowej. 4 – z…

Alfabetyczny spis miejscowosci stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje nasilenie występowania chałup zrębowych i sumikowo-łątkowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Częstotliwość występowania chałup zrębowych we wsiach stałej sieci PAE. 1 – do 10 %, 2 – 10-30 %, 3 – 30-50 %, 4 – 50-75 %, 5 –…

PAE_MO_0211_01.jpg
mapa ukazuje różne typy budownictwa drewnianego ; zawarto na niej następujące informacje: A. Budownictwo o konstrukcji zrębowej (węgłowej). 1 – chałupy, 2 – stodoły (por. zeszyt II, mapa 100), 3 – stajnie, chlewy lub inne pomieszczenia dla zwierząt,…

Alfabetyczny spis miejscowosci stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje bielenie chałup zrębowych i sumikowo-łątkowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Bielenie zewnętrznych ścian chałup zrębowych i sumikowo-łątkowych. 1 – bielenie całej chałupy, 2 – bielenie tylko części mieszkalnej chałupy z…

Alfabetyczny spis miejscowości stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje konstrukcje ścian chałup podcieniowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Ryglowe. 1 – ryglowe – gliniane, 2 – mur pruski, 3 – ryglowe bez bliższych określeń. B. Zrębowe o węgłach. 4 – na obłap, 5 – na rybi ogon z obciętymi…

PAE_F_8.21.IV_275.58.24_01.jpg
fotografia przedstawia stodołę o konstrukcji ścian sumikowo-łątkowej i ryglowejUwaga: Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje pieczątka "praca sezonowa" z datą czerwiec 1965

PAE_F_19.28.XIV_43.56.17_01.jpg
fotografia przedstawia fragment ściany o konstrukcji sumikowo-łątkowej Uwaga: Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje pieczątka "praca sezonowa" z datą maj 1965

PAE_F_20.19.X_372.59.23_01.jpg
fotografia przedstawia fragment ściany o konstrukcji sumikowo-łątkowejUwaga: Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 3 marca 1969
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2