Przeglądaj obiekty (razem 27)

  • Etykiety: komora

PAE_MO_0111_01.jpg
mapa ukazuje usytuowanie komory wydzielonej z pierwotnej sieni ; zawarto na niej następujące informacje: I. Występowały, lecz zaginęły w początkach XX w. II. Występują tylko w najstarszych chałupach. III. Występują powszechnie. IV. Przykładowe…

PAE_MO_0110_01.jpg
mapa ukazuje usytuowanie komór wewnątrz chałupy typowe dla Podlasia ; zawarto na niej następujące informacje: I. Występowały, lecz zaginęły w początkach XX w. II. Występują powszechnie. III. Przykładowe rozmieszczenie odmian chałup jedno- lub…

PAE_MO_0109_01.jpg
mapa ukazuje usytuowanie komory wydzielonej z pierwotnej izby w chałupach jednoizbowych ; zawarto na niej następujące informacje: I. Występowały, lecz zaginęły w początkach XX w. II. Występują tylko w najstarszych chałupach. III. Występują jeszcze…

PAE_MO_0108_01.jpg
mapa ukazuje usytuowanie komory wydzielonej z izby lub innego wnętrza chałupy ; zawarto na niej następujące informacje: I. Występują tylko w najstarszych chałupach. II. Występują powszechnie. III. Przykładowe rozmieszczenie wewnątrz chałup…

PAE_MO_0107_01.jpg
mapa ukazuje komory i izby usytuowane symetrycznie po obu stronach sieni ; zawarto na niej następujące informacje: I. Występowały, lecz zaginęły w początkach XX w. II. Występują tylko w najstarszych chałupach. III. Występują…

PAE_MO_0106_01.jpg
mapa ukazuje usytuowanie komory za izbą w chałupach dwuizbowych ; zawarto na niej następujące informacje: I. Występowały, lecz zaginęły w początkach XX w. II. Występują tylko w najstarszych chałupach. III. Występują powszechnie. IV.Przykładowe…

PAE_MO_0105_01.jpg
mapa ukazuje występowanie komory za izbą w chałupach jednoizbowych ; zawarto na niej następujące informacje: I. Występowały, lecz zaginęły w początkach XX w. II. Występują tylko w najstarszych chałupach. III. Występują powszechnie. IV.Przykładowe…

PAE_MO_0103_01.jpg
mapa ukazuje sypialną funkcję spichrzy i komór ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - w komorze sypiają, przeważnie w lecie, 2 - istnieją tradycje sypiania w komorze, obecnie już się w nich nie sypia, 3 - komory istnieją lub istniały, nie…

PAE_MO_0099_01.jpg
mapa ukazuje zanikanie komór w chałupach ; zawarto na niej następujące informacje: A. Pełne nie zredukowane komory. 1 - występują powszechnie, 2 - występują reliktowo w najstarszych chałupach, 3 - występowały, lecz zaginęły. B. Komory zredukowane na…

PAE_MO_0070_01.jpg
mapa ukazuje sposoby przechowywania ziarna wysypanego luzem ; zawarto na niej następujące informacje: I. Przechowywanie w specjalnie wyodrębnionych w tym celu sąsiekach. 1 - przechowują w spichrzu, 2 - przechowują w komorze, 3 - przechowują na…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2