Przeglądaj obiekty (razem 3)

  • Etykiety: granice powiatów

mapa ukazuje podział administracyjny Polski z 1 XII 1956 roku ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - granica państwowa, 2 - granice województw, 3 - granice powiatów, 4 - ważniejsze miasta

mapa ukazuje podział administracyjny Polski z 1 XII 1956 roku ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - granica państwowa, 2 - granice województw, 3 - granice powiatów, 4 - miasta wojewódzkie i powiatowe

PAE_MO_0265_01.jpg
mapa ukazuje ziemie polskie w podziałach administracyjnych z końca XIX w. ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – współczesne granice Polski, 2 – granice zaborów, 3 – granice regencji i guberni, 4 – wyodrębnione jednostki administracyjnej rzędu…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2