Przeglądaj obiekty (razem 8)

  • Etykiety: dom wąskofrontowy

Alfabetyczny spis miejscowości stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje występowanie różnych form chałup na obszarach peryferyjnych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Chałupy ze stajniami pod jednym dachem, i wewnętrznymi przejściami. Parterowe, - szerokofrontowe – ustawione w jednym rzędzie. 1 –…

Alfabetyczny spis miejscowości stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje występowanie nazw podcieni w ścianie szczytowej ; zawarto na niej następujące informacje: A. Nazwy podcieni w szczycie. 1 – „wystawa” i pokrewne, 2 – „przeddomk”, 3 – „przyłap”, 4 – „poddaszek”, 5 – „podkomórka”, „podokiennik”, 6 –…

Alfabetyczny spis miejscowości stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje rozplanowanie wnętrza chałup podcieniowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Chałupy wąskofrontowe. Z sienią korytarzową. 1 – ze stajnią i stodołą pod jednym dachem, 2 – tylko ze stajnią pod jednym dachem, 3 – bez wnętrz…

Alfabetyczny spis miejscowości stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje formy podcieni szczytowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Podcienie słupowe. Chałupy wąskofrontowe z głównym wejściem z podcienia, - z sienią korytarzową. 1 – z podcieniem pełnofrontowym, 2 – z podcieniem przyłapowym, 3 – z…

Alfabetyczny spis miejscowości stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje konstrukcje ścian chałup podcieniowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Ryglowe. 1 – ryglowe – gliniane, 2 – mur pruski, 3 – ryglowe bez bliższych określeń. B. Zrębowe o węgłach. 4 – na obłap, 5 – na rybi ogon z obciętymi…

Alfabetyczny spis miejscowości stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje rozplanowanie chałup wąskofrontowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Chałupy wąskofrontowe bez podcienia (por. mapę 224). 1 – z małą sienią bez pomieszczeń gospodarczych pod jednym dachem, 2 – z sienią korytarzową, ze…

Alfabetyczny spis miejscowości stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje występowanie chałup z sienią podzieloną na dwa wnętrza; zawarto na niej następujące informacje: A. Chałupy dwuizbowe. Z paleniskiem w kominie-kuchni, -  istniały w XIX w., ale zaginęły, - istniały w latach 1956-1965. 1 – przeżytkowe…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje chałupy z podcieniami w ścianie szczytowej ; zawarto na niej następujące informacje: A. Wiejskie chałupy z podcieniem w ścianie szczytowej. Chałupy wąskofrontowe z podcieniami w szczytach. 1 – z podcieniem pełnofrontowym, 2 – z…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2