Przeglądaj obiekty (razem 3)

  • Etykiety: czary

mapa ukazuje szkodzące czynności magiczne związana z progiem ; zawarto na niej następujące informacje: Zakopywanie względnie umieszczanie pod progiem przedmiotów mających na celu sprowadzenie nieszczęścia: 1 – kołtuna, aby nieszczęście dotknęło…

mapa ukazuje próg w sporzących zabiegach magicznych ; zawarto na niej następujące informacje: Podkładanie lub zakopywanie przedmiotów mających zabezpieczyć bydło przed działaniem „złych mocy”. Zakopują lub podkładają pod próg: 1 – siekierę, aby…

mapa ukazuje występowanie zakazu wykonywania czynności na progu ; zawarto na niej następujące informacje: Rąbiąc na progu: 1 – ucina się nogi biedzie, 2 – naraża się dom na uderzenie pioruna, 3 – sprowadza się chorobę, śmierć osoby rąbiącej lub…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2