Przeglądaj obiekty (razem 7)

  • Etykiety: cep kapicowy

PAE_F_17.10.X_1122.68.24_01.jpg
fotografia przedstawia cep kapicowyUwaga:Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 8 listopada 1968 oraz pieczątka "praca sezonowa" z datą październik 1968

PAE_MO_0013_01.jpg
mapa ukazuje współzależność różnych cech cepów na tle zasięgów ich podstawowych form ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - zasięg cepów gązewkowych, 2 - zasięg cepów kapicowych z kabłączkiem, 3 - zasięg cepów kapicowych z dwoma kapicami…

PAE_MO_0087_01.jpg
mapa ukazuje występowanie podstawowych typów i odmian cepów ; zawarto na niej następujące informacje: A. Odmiany cepów typu kapicowego. Cepy z dwiema kapicami skórzanymi z dość szerokiego i miękkiego pasa skóry. 1 - z lekkimi bijakami o przekroju…

PAE_MO_0088_01.jpg
mapa ukazuje cepy z przewierconymi bijakami na tle zasięgów podstawowych typów cepów ; zawarto na niej następujące informacje: Cepy kapicowe, gązewkowe z przewierconym bijakiem i cepy typu ogniwkowego. 1 - z kapicą skórzaną na dzierżaku, 2 - z…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2