Przeglądaj obiekty (razem 12)

  • Etykiety: cep

PAE_F_17.10.X_1122.68.24_01.jpg
fotografia przedstawia cep kapicowyUwaga:Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 8 listopada 1968 oraz pieczątka "praca sezonowa" z datą październik 1968

PAE_MO_0091_01.jpg
mapa ukazuje nazwy ogniwa wiążącego dzierżak z bijakiem ; zawarto na niej następujące informacje: A. Występowanie nazwy "gązwa". 1 - "gązwa" we właściwym znaczeniu to rzemień podwójnie lub więcej razy złożony, spięty lub przewiązany, w formie…

PAE_MO_0090_01.jpg
mapa ukazuje zróżnicowanie cepów za względu na ciężar i poprzeczny przekrój bijaków ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - cepy o bijakach skrajnie ciężkich o przekrojach czworokątnych (wymiary 7,5 x 5 cm), 2 - cepy o bijakach średnio ciężkich…

PAE_MO_0089_01.jpg
mapa ukazuje cepy o bijakach krótkich lub długich ; zawarto na niej następujące informacje: Podział bijaków ze względu na ich długość. 1 - bijaki skrajnie długie (1,30-1,0 m), 2 - bijaki względnie długie (0,99-0,81 m), 3 - bijaki krótkie (0,80-0,55…

PAE_MO_0088_01.jpg
mapa ukazuje cepy z przewierconymi bijakami na tle zasięgów podstawowych typów cepów ; zawarto na niej następujące informacje: Cepy kapicowe, gązewkowe z przewierconym bijakiem i cepy typu ogniwkowego. 1 - z kapicą skórzaną na dzierżaku, 2 - z…

PAE_MO_0087_01.jpg
mapa ukazuje występowanie podstawowych typów i odmian cepów ; zawarto na niej następujące informacje: A. Odmiany cepów typu kapicowego. Cepy z dwiema kapicami skórzanymi z dość szerokiego i miękkiego pasa skóry. 1 - z lekkimi bijakami o przekroju…

PAE_MO_0048_01.jpg
mapa ukazuje zanikanie młócenia zbóż cepami ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – miejscowości stałej sieci PAE, z których pochodzą dane. Nasilenie młócenia zbóż cepami w 1953 r., 2 - co najmniej 50%, 3 - poniżej 50%, 4 - poniżej 5%…

PAE_MO_0013_01.jpg
mapa ukazuje współzależność różnych cech cepów na tle zasięgów ich podstawowych form ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - zasięg cepów gązewkowych, 2 - zasięg cepów kapicowych z kabłączkiem, 3 - zasięg cepów kapicowych z dwoma kapicami…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2