Przeglądaj obiekty (razem 4)

  • Etykiety: brona beleczkowa

Sygnaturowy spis miejscowosci stalej sieci PAE - I, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje relikty bron laskowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Odmiany bron laskowych. 1 - o kształcie trapezowatym z pałąkiem. 2 - o kształcie prostokątnym bez pałąka, 3 - stwierdzono istnienie bron laskowych nieokreślonej odmiany,…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - I, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje występowanie bron beleczkowych z zębami drewnianymi i żelaznymi przy końcu XIX w. ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – występowanie bron beleczkowych z zębami drewnianymi i żelaznymi, 2 - występowanie bron beleczkowych z zębami…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - I, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje reliktowe formy bron ; zawarto na niej następujące informacje: A. Czas pojawienia się bron beleczkowych. 1 - około 1880 r., 2 - około 1880 r. do 1910 r., 3 - wsi, w których gospodarstwa chłopskie nie posługiwały się bronami beleczkowymi…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - I, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje formy bron beleczkowych ; zawarto na niej następujące informacje: Odmiany bron beleczkowych. A. Bezjarzemkowe. 1 – brony poprzeczno-słupkowe, 2 - brony podłużno-słupkowe. B. Podłużno-słupkowe jarzemkowe lub częściowo jarzemkowe (ze…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2