Przeglądaj obiekty (razem 19)

  • Etykiety: bróg

PAE_F_30.28.VIII_37.56.22_01.jpg
fotografia przedstawia bróg oraz stodołę o ryglowej konstrukcji ścianUwaga:Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje pieczątka "praca sezonowa" z datą maj 1965

PAE_F_31.33.I_299.58.28_01.jpg
fotografia przedstawia bróg oraz płot sztachetowyUwaga:Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje pieczątka "praca sezonowa" z datą maj 1965

PAE_F_32.32.XIV_299.58.29_01.jpg
fotografia przedstawia konstrukcję broguUwaga:Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje pieczątka "praca sezonowa" z datą maj 1965

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje występowanie brogów ; zawarto na niej następujące informacje: A. Brogi jako narzędzia do przechowywania nie wymłóconego zboża. 1 - istnieją od dawna, 2 - istnieją, ale pojawiły się dopiero w ostatnim półwieczu, 3 - istniały, ale zanikły.…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje występowanie różnych nazw brogów i znaczenie wyrazu „bróg” ; zawarto na niej następujące informacje: A. Nazwy "bróg", "brodło" na określenie pomieszczeń na siano, zboże i ziemniaki. 1 - "bróg", "brodło" oznacza bróg właściwy - ruchomy…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje występowanie różnych form brogów ; zawarto na niej następujące informacje: A. Zabezpieczanie brogów przed wilgocią. Brogi naziemne zabezpieczone. 1 - ściółką z gałęzi i słomy, 2 - luźno położonymi dylami lub podłogą z desek. Nadziemne,…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje występowanie stert, ich funkcje i nazwy ; zawarto na niej następujące informacje: A. Stwierdzono występowanie stert, tj. zbioru snopów, słomy lub siana, o podstawie czworobocznej. 1 - w PGR-ach i gospodarstwach chłopskich, 2 - tylko w…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje występowanie różnych odmian stogów ; zawarto na niej następujące informacje: A. Stogi wzmocnione pionową tyką. 1 - na zboże nie wymłócone w snopach lub na słomę, 2 - na siano. B. Brogi bez wzmocnionej tyki. 3 - na zboże nie wymłócone,…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2