Przeglądaj obiekty (razem 19)

  • Etykiety: bróg

PAE_F_7.24.VIII_1192.61.3_01.jpg
fotografia przedstawia brógUwaga: Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 20 lutego 1969

PAE_F_7.24.VIII_1192.61.2_01.jpg
fotografia przedstawia brógUwaga: Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 20 lutego 1969

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje występowanie nazw kołów wzmacniających stogi ; zawarto na niej następujące informacje: A. Nazwy kołów wzmacniających stogi. 1 - "stożyna", "stożysko", "stogowisko", "stożerysko" lub podobnie, 2 - "ścięzur", "ścienzor", "ścięzoro",…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje nazwy stogów na tle ich form i funkcji ; zawarto na niej następujące informacje: A. Nazwy stogów, tj. kopic o kolistej podstawie. 1 - "stóg", "stożek", 2 - "sterta", 3 - "bróg", 4 - "kopa", "kopniak". B. Zasięgi form i funkcji stogów. 5…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje występowanie różnych odmian stogów ; zawarto na niej następujące informacje: A. Stogi wzmocnione pionową tyką. 1 - na zboże nie wymłócone w snopach lub na słomę, 2 - na siano. B. Brogi bez wzmocnionej tyki. 3 - na zboże nie wymłócone,…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje występowanie stert, ich funkcje i nazwy ; zawarto na niej następujące informacje: A. Stwierdzono występowanie stert, tj. zbioru snopów, słomy lub siana, o podstawie czworobocznej. 1 - w PGR-ach i gospodarstwach chłopskich, 2 - tylko w…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje występowanie różnych form brogów ; zawarto na niej następujące informacje: A. Zabezpieczanie brogów przed wilgocią. Brogi naziemne zabezpieczone. 1 - ściółką z gałęzi i słomy, 2 - luźno położonymi dylami lub podłogą z desek. Nadziemne,…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje występowanie różnych nazw brogów i znaczenie wyrazu „bróg” ; zawarto na niej następujące informacje: A. Nazwy "bróg", "brodło" na określenie pomieszczeń na siano, zboże i ziemniaki. 1 - "bróg", "brodło" oznacza bróg właściwy - ruchomy…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje występowanie brogów ; zawarto na niej następujące informacje: A. Brogi jako narzędzia do przechowywania nie wymłóconego zboża. 1 - istnieją od dawna, 2 - istnieją, ale pojawiły się dopiero w ostatnim półwieczu, 3 - istniały, ale zanikły.…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2