Przeglądaj obiekty (razem 5)

  • Etykiety: badania terenowe 1953-1954

PAE_MO_0021_01.jpg
mapa ukazuje proces zaniku soch ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - stwierdzono zanik używania soch w okresie 1860-1905, 2 - stwierdzono zanik używania soch w okresie 1905-1918, 3 - stwierdzono zanik używania soch w okresie 1918-1950, 4 -…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2