Przeglądaj obiekty (razem 31)

  • Etykiety: babka

PAE_MO_0768_01.pdf
mapa ukazuje osobę pełniącą rolę gospodyni w czasie odwiedzin matki i dziecka ; zawarto na niej następujące informacje: VIII. Odwiedzanie i obdarowywanie położnicy po połogu. Zbadać, czy we wsi istnieje zwyczaj odwiedzania położnicy? j) Kto w czasie…

PAE_MO_0750_01.pdf
mapa ukazuje pierwsze karmienie piersią ; zawarto na niej następujące informacje: 1. Czy temu pierwszemu karmieniu towarzyszą: a) jakieś zabiegi o charakterze magicznym? np. celem zabezpieczenia dostatku pokarmu? zdrowego pokarmu?pomyślnego rozwoju…

PAE_MO_0717_01.pdf
mapa ukazuje osoby niosące dziecko z domu do kościoła ; zawarto na niej następujące informacje: X. Kum, kuma, kumostwo, kumowanie w ludowych zwyczajach urodzinowych. 56. Jakie funkcje zwyczajowo-obrzędowe pełni kum i kuma w dniu chrztu?: a) w domu…

PAE_MO_0704_01.pdf
mapa ukazuje osoby zapraszające w kumy; zawarto na niej następujące informacje: X. Kum, kuma, kumostwo, kumowanie w ludowych zwyczajach urodzinowych. 48. Kto zaprasza w kumy? ojciec, matka, oboje? "babka", "babiąca", położna? Czy kto inny z rodziny?…

PAE_MO_0688_01.pdf
mapa ukazuje praktykę, w której rodzice wynagradzają babkę podczas chrzcin oraz w późniejszym okresie ; zawarto na niej następujące informacje: VI. Położna, „babka", „babiąca", akuszerka. Ich wybór, znaczenie oraz funkcja w ludowych zwyczajach i…

PAE_MO_0687_01.pdf
mapa ukazuje praktykę, w której rodzice wynagradzają babkę po okresie połogu ; zawarto na niej następujące informacje: VI. Położna, „babka", „babiąca", akuszerka. Ich wybór, znaczenie oraz funkcja w ludowych zwyczajach i obrzędach urodzinowych. 20.…

PAE_MO_0686_01.pdf
mapa ukazuje praktykę, w której babka trudni się odbieraniem dzieci zawodowo lub okolicznościowo ; zawarto na niej następujące informacje: VI. Położna, „babka", „babiąca", akuszerka. Ich wybór, znaczenie oraz funkcja w ludowych zwyczajach i obrzędach…

PAE_MO_0685_01.pdf
mapa ukazuje funkcje pełnione przez babkę podczas chrztu ; zawarto na niej następujące informacje: Babka: 1 – kąpała i ubierała dziecko do chrztu, 2 – zwykle niosła dziecko do kościoła, 3 – niekiedy niosła dziecko do kościoła, 4 – podawała dziecko…

PAE_MO_0684_01.pdf
mapa ukazuje praktykę, w której babka prosi w kumy lub sama jest zapraszana na matkę chrzestną ; zawarto na niej następujące informacje: VI. Położna, „babka", „babiąca", akuszerka. Ich wybór, znaczenie oraz funkcja w ludowych zwyczajach i obrzędach…

PAE_MO_0683_01.pdf
mapa ukazuje formy zwracania się babki do dziecka ; zawarto na niej następujące informacje: VI. Położna, „babka", „babiąca", akuszerka. Ich wybór, znaczenie oraz funkcja w ludowych zwyczajach i obrzędach urodzinowych. 26. Inne funkcje „babki" o…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2