Przeglądaj obiekty (razem 24)

  • Etykiety: ściana z gliny

PAE_F_8.21.IV_275.58.29_01.jpg
fotografia przedstawia budynek mieszkalny częściowo oblepiony glinąUwaga: Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje pieczątka "praca sezonowa" z datą czerwiec 1965

PAE_F_8.21.IV_275.58.31_01.jpg
fotografia przedstawia budynek mieszkalny oblepiony glinąUwaga: Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje pieczątka "praca sezonowa" z datą czerwiec 1965

PAE_F_20.21.III_377.59.15_01.jpg
fotografia przedstawia wznoszenie budynku mieszkalnego z glinianych "cegieł"Uwaga: Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje pieczątka "praca sezonowa" z datą czerwiec 1965 

PAE_F_20.21.III_377.59.16_01.jpg
fotografia przedstawia gliniane cegły do budowy domuUwaga: Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje pieczątka "praca sezonowa" z datą czerwiec 1965 

PAE_F_20.21.III_377.59.25_01.jpg
fotografia przedstawia stodołę o ścianach glinianychUwaga: Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje pieczątka "praca sezonowa" z datą czerwiec 1965 

PAE_F_21.26.XVI_374.59.15_01.jpg
fotografia przedstawia budynek mieszkalny o ścianach glinianychUwaga: Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje pieczątka "praca sezonowa" z datą maj 1965

PAE_F_23.13.VII_51.56.22_01.jpg
fotografia przedstawia fragment ściany glinianejUwaga: Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje pieczątka "praca sezonowa" z datą maj 1965

PAE_MO_0213_01.jpg
mapa ukazuje występowanie budynków glino-bitych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Budownictwo o konstrukcji glino-bitej. 1 -  chałupy, 2 – stodoły (por. zeszyt II, mapa 102), 3 – stajnie i chlewy, 4 – chałupy, stodoły, stajnie, chlewy, 5 –…

PAE_F_12.19.XII_329.59.21_01.jpg
fotografia przedstawia stodołę oblepioną gliną z 1862 rokuUwaga:Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje pieczątka "praca sezonowa" z datą czerwiec 1965

PAE_F_12.19.XII_329.59.22_01.jpg
fotografia przedstawia fragment stodoły oblepionej gliną Uwaga:Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje pieczątka "praca sezonowa" z datą czerwiec 1965
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2