Przeglądaj obiekty (razem 456)

  • Etykiety: ściana z drewna

PAE_MO_0101_01.jpg
mapa ukazuje materiały i konstrukcje ścian spichrzy ; zawarto na niej następujące informacje: Wsie, w których stwierdzono występowanie lub tradycje występowania spichrzy o konstrukcji ścian: 1 - zrębowej, 2 - zrębowej polepionej od zewnątrz warstwą…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje podstawowe konstrukcje ścian stodół ; zawarto na niej następujące informacje: Stodoły. 1 - zrębowe, 2 - sumikowo-łątkowe, 3 - konstrukcje ryglowe: szalowane, szachulcowe lub na mur pruski

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje odmiany ryglowej konstrukcji ścian stodół ; zawarto na niej następujące informacje: Stodoły ryglowe. 1 - grodzone, 2 - wypełnione kołkami, słomą i gliną, szachulec, 3 - szalowane deskami, 4 - wypełnione cegłą, mur pruski, 5 - nie…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje występowanie konstrukcji przysłupowych ; zawarto na niej następujące informacje: Występowanie (lub tradycje) konstrukcji przysłupowych. 1 - z parterowym domem mieszkalnym, 2 - z piętrowym domem mieszkalnym, 3 - w związku z budynkiem…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje konstrukcje ścian piwnic wolno stojących ; zawarto na niej następujące informacje: A. Piwnice jamowe. O ścianach nie wystających nad poziom ziemi. 1 – o ścianach ziemnych, często skośnie ściętych, 2 – wyłożonych drewnem, 3 – wyłożonych…

Alfabetyczny spis miejscowosci stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje występowanie różnych form węgłów chałup zrębowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Na obłap. 1 – z okrąglaków (forma reliktowa), 2 – z półokrąglaków (forma reliktowa), 3 – belki i płaskie dyle. B. Na rybi ogon. Z wystającymi…

Alfabetyczny spis miejscowosci stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje budownictwo sumikowo-łątkowe ; zawarto na niej następujące informacje: A. Chałupy o konstrukcji sumikowo-łątkowej. 1 – z okrąglaków, 2 – z półokrąglaków, 3 – z belek ciosanych. Zrębowe, z sienią o konstrukcji sumikowo-łątkowej. 4 – z…

Alfabetyczny spis miejscowosci stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje nasilenie występowania chałup zrębowych i sumikowo-łątkowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Częstotliwość występowania chałup zrębowych we wsiach stałej sieci PAE. 1 – do 10 %, 2 – 10-30 %, 3 – 30-50 %, 4 – 50-75 %, 5 –…

PAE_MO_0211_01.jpg
mapa ukazuje różne typy budownictwa drewnianego ; zawarto na niej następujące informacje: A. Budownictwo o konstrukcji zrębowej (węgłowej). 1 – chałupy, 2 – stodoły (por. zeszyt II, mapa 100), 3 – stajnie, chlewy lub inne pomieszczenia dla zwierząt,…

PAE_MO_0212_01.jpg
mapa ukazuje występowanie budynków o konstrukcji ryglowej ;zawarto na niej następujące informacje: A. Budynki o ścianach ryglowych grodzone (polepione gliną lub nie). 1 – stodoły, 2 – stodoły i stajnie. Wypełnione gliną zmieszaną ze słomą, sieczką…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2