Przeglądaj obiekty (razem 491)

  • Etykiety: ściana

PAE_MO_0100_01.jpg
mapa ukazuje konstrukcje fundamentów w spichrzach ; zawarto na niej następujące informacje: Wsie, w których stwierdzono występowanie lub tradycje występowania spichrzy, w których: 1 - podwaliny ułożone są na palach bądź wkopanych w ziemię pniach, 2 -…

PAE_MO_0101_01.jpg
mapa ukazuje materiały i konstrukcje ścian spichrzy ; zawarto na niej następujące informacje: Wsie, w których stwierdzono występowanie lub tradycje występowania spichrzy o konstrukcji ścian: 1 - zrębowej, 2 - zrębowej polepionej od zewnątrz warstwą…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje podstawowe konstrukcje ścian stodół ; zawarto na niej następujące informacje: Stodoły. 1 - zrębowe, 2 - sumikowo-łątkowe, 3 - konstrukcje ryglowe: szalowane, szachulcowe lub na mur pruski

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje odmiany ryglowej konstrukcji ścian stodół ; zawarto na niej następujące informacje: Stodoły ryglowe. 1 - grodzone, 2 - wypełnione kołkami, słomą i gliną, szachulec, 3 - szalowane deskami, 4 - wypełnione cegłą, mur pruski, 5 - nie…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje występowanie stodół glinianych i murowanych ; zawarto na niej następujące informacje: Stodoły o ścianach. 1 - glinianych (bitka), 2 - murowanych, 3 - z desek i murowanych filarów, 4 - nie stwierdzono występowania takich stodół, 5 - brak…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje występowanie nazw ścianek oddzielających sąsiek od klepiska ; zawarto na niej następujące informacje: Stwierdzono używanie nazw na określenie desek oddzielających sąsiek od klepiska. 1 -"zapolnica", 2 - "sąsiecznica", 3 - "zasiecznica",…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje występowanie konstrukcji przysłupowych ; zawarto na niej następujące informacje: Występowanie (lub tradycje) konstrukcji przysłupowych. 1 - z parterowym domem mieszkalnym, 2 - z piętrowym domem mieszkalnym, 3 - w związku z budynkiem…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje konstrukcje ścian piwnic wolno stojących ; zawarto na niej następujące informacje: A. Piwnice jamowe. O ścianach nie wystających nad poziom ziemi. 1 – o ścianach ziemnych, często skośnie ściętych, 2 – wyłożonych drewnem, 3 – wyłożonych…

PAE_MO_0196_01.jpg
mapa ukazuje występowanie wolno stojących piwnic murowanych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Piwnice obsypane ziemią, słomą, gałęziami i przeważnie porośnięte zielskiem. Piwnice wąskofrontowe. 1- jamowe, wyłożone kamieniami, ze…

Alfabetyczny spis miejscowosci stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje występowanie różnych form węgłów chałup zrębowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Na obłap. 1 – z okrąglaków (forma reliktowa), 2 – z półokrąglaków (forma reliktowa), 3 – belki i płaskie dyle. B. Na rybi ogon. Z wystającymi…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2