Przeglądaj obiekty (razem 770)

  • Kolekcja: Mapy Polskiego Atlasu Etnograficznego (opublikowane) - kolekcja zawiera 770 map opublikowanych na łamach "Polskiego Atlasu Etnograficznego" (lata 1958-1981) oraz "Komentarzy do Polskiego Atlasu Etnograficznego" (lata 1999-2013)

PAE_MO_0688_01.pdf
mapa ukazuje praktykę, w której rodzice wynagradzają babkę podczas chrzcin oraz w późniejszym okresie ; zawarto na niej następujące informacje: VI. Położna, „babka", „babiąca", akuszerka. Ich wybór, znaczenie oraz funkcja w ludowych zwyczajach i…

PAE_MO_0687_01.pdf
mapa ukazuje praktykę, w której rodzice wynagradzają babkę po okresie połogu ; zawarto na niej następujące informacje: VI. Położna, „babka", „babiąca", akuszerka. Ich wybór, znaczenie oraz funkcja w ludowych zwyczajach i obrzędach urodzinowych. 20.…

PAE_MO_0686_01.pdf
mapa ukazuje praktykę, w której babka trudni się odbieraniem dzieci zawodowo lub okolicznościowo ; zawarto na niej następujące informacje: VI. Położna, „babka", „babiąca", akuszerka. Ich wybór, znaczenie oraz funkcja w ludowych zwyczajach i obrzędach…

PAE_MO_0685_01.pdf
mapa ukazuje funkcje pełnione przez babkę podczas chrztu ; zawarto na niej następujące informacje: Babka: 1 – kąpała i ubierała dziecko do chrztu, 2 – zwykle niosła dziecko do kościoła, 3 – niekiedy niosła dziecko do kościoła, 4 – podawała dziecko…

PAE_MO_0684_01.pdf
mapa ukazuje praktykę, w której babka prosi w kumy lub sama jest zapraszana na matkę chrzestną ; zawarto na niej następujące informacje: VI. Położna, „babka", „babiąca", akuszerka. Ich wybór, znaczenie oraz funkcja w ludowych zwyczajach i obrzędach…

PAE_MO_0683_01.pdf
mapa ukazuje formy zwracania się babki do dziecka ; zawarto na niej następujące informacje: VI. Położna, „babka", „babiąca", akuszerka. Ich wybór, znaczenie oraz funkcja w ludowych zwyczajach i obrzędach urodzinowych. 26. Inne funkcje „babki" o…

PAE_MO_0682_01.pdf
mapa ukazuje formy zwracania się „babki” do rodziców dziecka ; zawarto na niej następujące informacje: VI. Położna, „babka", „babiąca", akuszerka. Ich wybór, znaczenie oraz funkcja w ludowych zwyczajach i obrzędach urodzinowych. 26. Inne funkcje…

PAE_MO_0681_01.pdf
mapa ukazuje zwyczaj, w którym babka pełni rolę gospodyni podczas odwiedzin położnicy po połogu ; zawarto na niej następujące informacje: VI. Położna, „babka", „babiąca", akuszerka. Ich wybór, znaczenie oraz funkcja w ludowych zwyczajach i obrzędach…

PAE_MO_0680_01.pdf
mapa ukazuje praktykę, w której babka lub inna osoba podaje matce dziecko do karmienia ; zawarto na niej następujące informacje: XI. Przeżytki dawnych obrzędów recepcyjnych (przyjęcie do piersi, pokrewieństwo mleczne) 63. Czy temu pierwszemu…

PAE_MO_0679_01.pdf
mapa ukazuje zabiegi magiczne związane z pierwszą kąpielą dziecka wykonywane przez babkę ; zawarto na niej następujące informacje: VI. Położna, „babka", „babiąca", akuszerka. Ich wybór, znaczenie oraz funkcja w ludowych zwyczajach i obrzędach…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2