Przejdź do treści
Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego

Mapy atlasowe

Mapy atlasowe - w dużym formacie

Fot. 1. Mapy atlasowe - w dużym formacie. Cieszyn, 6 czerwca 2013 (fot. Julia Agnieszka Szymala)

Dotychczasowe prace dokumentacyjne PAE zaowocowały opracowaniem ponad tysiąca map atlasowych, ukazujących wybrane aspekty kultury wsi polskiej II połowy XX stulecia (w formie przestrzennej i chronologicznej). Sporo z nich już opublikowano (770 map) – część z powstałej w ten sposób kolekcji znalazła się w siedmiu wielkoformatowych zeszytach poświęconych głównie kulturze materialnej (ogółem 372 map). 

Dalsze mapy publikowane są na łamach wydawanej od 1993 roku serii „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego”; poświęcono je wybranym zagadnieniom kultury duchowej i społecznej – głównie wiedzy i wierzeniom ludowym, obrzędowości weselnej i urodzinowej, a także pomocy sąsiedzkiej (ogółem 398 map). 

Mapy atlasowe opublikowane do tej pory są jednak trudno dostępne, z uwagi na niewielkie nakłady wydawnicze. Stąd też tworzenie jednej, spojnej, syntetycznej kolekcji tych obiektów w wersji cyfrowej pozwoli na ich włączenie do właściwego obiegu naukowego i popularnonaukowego.
 
Przygotowanie map do digitalizacji
 
Opracowanie naukowe omawianych katalogów elektronicznych wymagało wielu żmudnych czynności przygotowawczych. Mapy przeznaczone do digitalizacji nie wymagały wcześniejszej konserwacji. Najpierw jednak dokonano analizy całości zasobu, składającego się z opublikowanych do tej pory zeszytów Polskiego atlasu etnograficznego oraz tomów „Komentarzy do Polskiego Atlasu Etnograficznego”, zawierających dalsze skartowania (ogółem 770 map). W rezultacie prowadzonych prac badawczych sporządzono dwa rozbudowane wykazy (oprac. E. Diakowska-Kohut, A. Pieńczak), stanowiące istotną podstawę późniejszej redakcji cyfrowej katalogu map.

W przypadku kolekcji map atlasowych nowa numeracja plików składa się z czterech głównych elementów; są to:

– skrót nazwy Polskiego Atlasu Etnograficznego (PAE),

– skrót nazwy zasobu map opublikowanych (MO),

– numer porządkowy danej mapy w systemie (np. 0601),

– numer określający liczbę stron danej mapy (z reguły 01, sporadycznie 02).

Na przykład jedna z map poświęcona zwyczajowi kojarzenia małżeństw, zgodnie z przyjętym schematem, nosi numer inwentarzowy PAE/MO/0601/01.